{{ 'SHOW_CART' | translate }} >

{{total | currency:"€"}}

{{::eventInfo.eventName}}

{{eventInfo.startDateUnix | localeLongDate:currentLanguage : 'LLL' : eventInfo.eventTimeZone : true}}
{{::eventInfo.where}}

{{::eventInfo.description}}

{{ 'COUPON-APPLIED' | translate }}

{{ 'INVALID-SECONDARY-COUPON' | translate }}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'FIRST-NAME' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'IDENT.NAME_CHARS_LONG' | translate}}

{{ 'LAST-NAME' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'IDENT.NAME_CHARS_LONG' | translate}}

{{ 'BIRTH-DATE' | translate}}

{{ 'IDENT.RACE_AGE_BETWEEN' | translate:regOptionAgeTranslate }}

{{ 'IDENT.SERIES_RACE_AGE_ERROR' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{'REQUIRED_DATE_FORMAT' | translate:'{format: eventInfo.displayDateFormat}' }}

{{ 'GENDER' | translate}}

{{ 'REG-OPTION-GENDER-ERROR' | translate}}

{{ 'PRIMARY-PHONE' | translate}}

{{ 'PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'NOT-VALID-PHONE-NUMBER' | translate}}

{{ 'EMAIL' | translate}}

{{ 'EMAIL-CONFIRM' | translate}}

{{ 'PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'ENTER_VALID_EMAIL' | translate }}

{{ 'SAME-EMAIL' | translate}}

{{ 'PARTICIPANT-CONDITION' | translate}}

{{ 'ADDRESS' | translate }}

{{ 'COUNTRY' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'STREET' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'STREET_2' | translate}}

{{ 'POSTAL-CODE' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}} {{ 'VALID-ZIP' | translate}}

{{ 'CITY' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'STATE/REGION' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'EMERGENCY-CONTACT' | translate }}

{{ 'NAME' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'RELATIONSHIP' | translate}}

{{ 'PHONE' | translate}}

{{ 'PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'NOT-VALID-PHONE-NUMBER' | translate}}

{{ 'CONTACT-CANNOT-BE-EVENT-P' | translate}}

{{ 'DATA-PRIVACY' | translate}}

{{ 'EMAILS-REGARDING-REG-NO-PARAM' | translate}}

{{ eventInfo.marketingConsentQuestionText}}

{{eventInfo.marketingEmailQuestionText}}

A magyar nyelvű versenyszabályzatért görgess le! /  Scroll down for English!

RO

 1. Înregistrare la concurs înseamnă acordul implicit cu cele menţionate în anunţul de participare, precum şi regulile concursului. Astfel sunteţi de acord, că toate persoanele participă pe proprie responsabilitate, participantul declară că starea lui de sănătate îi permite participarea la concurs, în conformitate cu regulile concursului, şi acceptă, că organizatorii nu vor putea fi obligaţi la plata unor daune pentru prejudicii la starea de sănătate a oricărui participant la maraton, sau orice alte daune care rezultă din participarea la concurs.
 2. Timpul de limita este de 3:15 ore. Cine ajunge la sosire peste 3:15 ore, nu-i putem asigura cronometrarea si fotografia la sosire.
 3. Pentru depozitarea bagajelor participanţilor organizatorii vor asigura corturi, respectiv vor asigura transportarea bagajelor la linia de sosire.
 4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuala dispariţie a bagajelor sau a obiectelor de valoare din corturi.
 5. Organizatorii nu asigură păstrarea în siguranţă a obiectelor de valoare!
 6. Pe durata semi maratonului schimbările se vor face la 7,2, şi 14,7 kilometrii.
 7. Numărul de participant trebuie purtat în faţă, la loc vizibil. Nu este permisă plierea numărului de participant, vă vom pune la dispoziţie ac de siguranță pentru fixarea numărului de participant, împreună cu acesta. Participantul care îşi pliază, acoperă sau dă jos, nu îşi poartă numărul pe piept, sau nu respectă întreg traseul stabilit de organizatorii sau nu completează formularul de înregistrare cu datele corecte, sau îl predă doar parţial completat, respectiv nu folosește chip-ul în scopul destinat, poate fi exclus.
 8. Participanţii care părăsesc traseul concursului, comportându-se nesportiv faţă de ceilalţi participanţi, vor fi excluşi din concurs.
 9. Este interzis însoțirea alergătorului lângă, în față sau în spatele lui cu mașina, motocicleta sau orice alt vehicul. Încălcarea acestei reguli duce la excluderea alergătorului. Motivul: un astfel de vehicul însoțitor care rulează în aceeași ritm cu alergătorii, în mare măsură îi poate deranja pe aceștia.
 10. Participanţii nu au voie să poarte role, să meargă cu bicicleta sau să participe cu câini, toate acestea reprezentând motiv de excludere.
 11. Promovarea oricărei activităţi comerciale sau a altui maraton se poate face doar cu acordul prealabil al organizatorilor, într-o formă agreată.
 12. Din motive organizatorice se rezervă dreptul de a limita numărul participanţilor, se de a încheia oricând înregistrările.
 13. Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a modifica traseul, distanţele de schimbare, programul şi data.
 14. Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a face fotografii şi filme despre concurs şi concurenţi, care vor fi proprietatea organizatorilor. Fotografiile şi filmele făcute vor putea fi utilizate în scop publicitar sau alter materiale de comunicare, persoanele reprezentate pe acestea nu vor fi îndreptăţiţi la compensaţii.
 15. Datele necesare pentru facturare (în cazul în care factura pentru taxa de participare se face pe alt nume decât cel propriu), trebuie trimise pe e-mail prin fişa de înregistrare online sau pe format de hârtie până la data concursului, şi vor fi acceptate exclusiv în format scris.
 16. Concursul va avea loc indiferent de condiţiile meteo.
 17. Taxa de înscriere nu este transferabilă altei persoane și nici nu se returnează.
 18. În caz de renunţare, dacă s-a achitat deja taxa de participare, taxa poate fi transferată 100% pe concursul de anul următor. Suma transferată poate fi utilizată în termen de un an. Data limită de retragere de la competiție este miezul nopții din ultima duminică dinaintea concursului. Renunțarea se poate transmite doar prin scris la următoarea adresă de email: info(at)tusnadmarathon.com.
 19. Plângerile se pot depune în termen de o oră de la terminarea timpului pe grupă, în ziua concursului.
 20. Odată cu completarea şi semnarea formularului de participare, sau prin înregistrarea online, participantul îşi exprimă acordul faţă de condiţiile din anunţul de participare şi regulile concursului.
 21. Completarea formularului de participare înseamnă totodată oferirea voluntară a informaţiilor. Participantul îşi dă acordul ca organizatorii să îi păstreze datele în baza lor de date.
 22. Participantul este totodată de acord, prin înregistrarea la concurs şi acceptare condiţiilor de participare, să primească informări cu privire la concurs, pe adresa de e-mail menţionată la înregistrare.

 

HU:

 1. A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért  kártérítésre nem kötelezhetők.
 2. A szintidő: 3 óra 15 perc. Aki ennél később érkezik, nem tudjuk számára biztosítani a célkaput, a fényképet a célban valamint a mért időt.
 3. A versenyben résztvevők csomagjainak elhelyezésére a rendezők sátrat biztosítanak, illetve biztosítják a csomagok célhoz történő eljutását.
 4. A  csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak.
 5. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
 6. A félmaraton váltó táv váltóhelyei  7,2,  és 14,7 kilométernél lesz.
 7. A rajtszámot kérjük elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtszámmal együtt rendelkezésre bocsájtunk. Kizárásra kerülhet  az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja.
 8. A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből  kizárásra kerülnek..
 9. A futót mellette, előtte, mögötte haladva, autóval, motorral, ill. egyéb járművel kísérni tilos. Ezen szabály megsértése esetén a futó kizárásra kerülhet. Ennek oka, hogy az ilyen kísérő jármű, amely a futókkal azonos tempóban halad nagymértékben zavarni tudja a többi versenyzőt.
 10. A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga után.
 11. A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
 12. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
 13. A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és időpont változtatás jogát.
 14. A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban, ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 15. A nevezési díjak számlázásához szükséges adatokat  (amennyiben azt saját nevétől eltérő névre kéri kiállítani), a jelentkező az online vagy papír alapú nevezési lapon, esetleg e-mailben, legkésőbb a verseny napjáig köteles bejelenteni a szerzők felé, mely bejelentést kizárólag írásban fogadjuk el.
 16. A  verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül.
 17. A nevezést átruházni, illetve a befizetett nevezési díjat visszakövetelni nem lehet.
 18.  A nevezés lemondása esetén, ha a nevezési díj már befizetésre került,  a nevezési díj 100%-a  vihető tovább a következő évi versenyre. Az átvitt összeget 1 éven belül lehet felhasználni. Nevezés lemondásának határideje: a versenyt megelőző vasárnap éjfél. Nevezést lemondani csak írásban, az info(at)tusnadmarathon.com –email címen lehet.
 19. Óvást a verseny napján a szintidő lejártát követő 1 órán belül lehet benyújtani személyesen, a szervezők részére.
 20. A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.
 21. A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.
 22. A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.

 

EN:

 1. by registering every contestant agrees to  the rules of the competition. All contestants should enter the competition at their own risk, claim that their general health condition is appropriate for the race and accept that       the organizers are not responsible for any wound and damage happening in the course of the race.
 2. Time limit is: 3 hours and 15 minutes. For those who arrive later than this organisers cannot provide the time measurement, and the foto service in the finish line.
 3. the organizers provide a separate tent for the luggage of the contestants and they also transport the luggage to the finish
 4. the organizers do not take the responsibility for valuables left in the luggage.
 5. the organizers do not preserve valuables
 6. The relay point are at 7,2 and 14,7 kms.
 7. The start numbers must be worn on the front and must be visible at all times. Folding the start numbers is forbidden, we provide a safety pin to fasten them on the t-shirts. Any contestant who folds, covers, takes off the start number or does not wear it on the front, or does not  accomplish the whole distance of the race, or does not provide valid or enough information  on the entry forms may be eliminated.
 8.  any contestant leaving the track or not acting fair may also be eliminated
 9.  It is forbidden to escort the runner with a car, motorbike, or other vehicle. The break of this rule can cause the runner's exlusion from the race. (The reason is, that such a vehicle which is going in the same pace as a runner, can greatly disturb the other runners.) 
 10. roller skating, cycling, running without start number  or with a dog is strictly forbidden
 11.  any advertising or commercial activity in the course of the race in only allowed with the organizers’ permission.
 12.  the organizers reserve the right to block the number of the contestants and close the registration any time.
 13.  the organizers reserve the right to change the route, the relay distances, the programme and the starting time.
 14.  the organizers reserve the right to take photos and film of the race and the contestants. These will be the sole property of the organizers. The photos and films can be used for any further commercial or advertising material. In these cases the participants are not eligible for any compensation.
 15. If the invoicing details are different from the name given during the online registration, participants have to send it in written form to the organsiers by e-mail, or on the spot on the paper registration form latest by the day of the race.
 16.  The race will be held in any weather condition.
 17.  The registration is not transferable, and participants are not allwoed to demand their registration fee back.
 18.  In case or the cancellation 100 % of the entry fee can be transfered for the next year’s race. The sum can be used again within a year. Deadline of cancellation is Sunday midnight before the race. Registration cancellation has to be by e-mail sent to the info(at)tusnadmarathon.com.
 19.  contestants may protest within an hour after the end of the race .
 20.  By filling in and signing the entry form the contestants accept the terms and conditions of the race.
 21.  By filling in the entry form the contestants agree that the organizers store their personal data.
 22.  by entering the race and accepting the terms and conditions the contestants accept that the organizers may send them newsletters to their e-mail address .

 

{{ 'MUST-AGREE' | translate}}

{{ 'TEAM-DESC-HEADER' | translate}}
 • {{ 'TEAM-DESC-SELECT' | translate}}
 • {{ 'TEAM-DESC-OTHERWISE' | translate}}
 • {{ 'TEAM-DESC-INDIVIDUAL' | translate}}

{{ 'TEAM-JOIN-DESCRIPTION' | translate}}

{{ 'TEAM-JOIN-SELECTED' | translate:entry }}

{{ 'TEAM_BRACKET_TEAM.FULL' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_TEAM.TOO_YOUNG' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_TEAM.TOO_OLD' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_TEAM.WRONG_GENDER' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_TEAM.TOO_MANY' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.PREPAID_LARGER' | translate:entry }}

{{ 'TEAM_BRACKET_TEAM.ERROR' | translate }}

{{'AS-TEAM-CAPTAIN' | translate}}
{{'SELECT-WHO-PAYS' | translate}}

{{ 'AS-TEAM-CAPTAIN' | translate }}

{{'TEAM-SELECT-BRACKET-INFO' | translate}}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.TOO_YOUNG' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.TOO_OLD' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.WRONG_GENDER' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.TOO_MANY' | translate }}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.PREPAID_LARGER' | translate:entry }}

{{ 'TEAM_BRACKET_BRACKET.ERROR' | translate }}

{{'AGE' | translate}}: {{'AGE-ANY' | translate}} {{'AGE-OR-OLDER' | translate:tbr}} {{'AGE-OR-YOUNGER' | translate:tbr}} {{'AGE-RANGE' | translate:tbr}}
{{'GENDER' | translate}}: {{tbr.sex || 'MIXED' | translate}}
{{'MEMBERS' | translate}}: {{tbr.min_members || 0}} - {{tbr.max_members || 'Unlimited'}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

RO: Asigurăm autocare pentru membrii ștafetei cu care pot să ajungă de la start la punctele de ștafetă și de acolo până la linia de sosire. Doriți să beneficiați de transportul cu autocarele care transportă membrii ștafetei?....................HU: Váltótagoknak buszokat biztosítunk, amelyekkel a rajtból el tudnak jutni a váltópontokra, illetve onnan a célba. Igénybe kívánjátok-e venni ezeket a buszokat?........EN: We provide buses for relay runners to reach the relay points from the start. Would you like to use these buses?

{{ 'REQUIRED' | translate }}

RO: Dacă vă deplasați cu mașinile personale între punctele de ștafetă în loc de autocare vă rugăm să porniți înainte de start și să circulați încet cu atenție lângă alergători în timpul concursului, nu circulați cu viteză! Să nu însoțiți și să nu urmăriți lent nici un alergător, deoarece astfel îngreunați alergarea celorlalți concurenți! Mulțumim. ...............HU: Ha buszok helyett kocsikkal közlekedtek a váltópontok között, mindenképp induljatok el a rajt előtt, és a verseny közben lassan haladjatok el a futók mellett, ne száguldozzatok! Valamint ne kísérjetek lépésben egy futót sem, mert ezzel a többiek versenyzését nehezítenétek meg. Legyetek tekintettel egymásra! Köszönjük. ........EN: In case you’ll transport your runners by car between the relay points, you should leave before the start, and do not speed during the race when passing by the runners. Also do not follow slowly one runner, because doing this you would make the race more difficult for the other participants. Thanks.

{{ 'REQUIRED' | translate }}

RO: De pe malul lacului Sfânta Ana, de la linia de sosire după anunțarea rezultatelor, vor porni autocare spre Băile Tușnad. Vrei să călătorești cu autocarul înapoi?……………………………………………HU: A célból, a Szent Anna-tó partjáról, az eredményhirdetések után buszokat indítunk vissza Tusnádfürdőre. Szeretnél-e ezekkel a buszokkal utazni?.............................EN: After the award ceremonies buses will go back from the finish to Baile Tusnad. Would you like to travel back to Tusnad with these buses?

{{ 'REQUIRED' | translate }}

RO: Înaintea concursului vor porni autocare cu care însoțitorii pot ajunge la linia de sosire și se pot întoarce după concurs la Băile Tușnad împreună cu alergătorii. Doriți să cumpărați bilete pentru însoțitori pe aceste autobuze? Dacă da, pentru câte persoane? (Biletul de autobuz este valabil pentru călătoriile dus-întors)…………………….…….………………..HU: Rajt előtt buszokat indítunk, amikkel a versenyben részt nem vevő kísérők fel tudnak menni a célba és verseny után vissza is tudnak jönni vele Tusnádfürdőre a futókkal együtt. Szeretnél jegyet vásárolni kísérőidnek ezekre a buszokra? Ha igen hány főnek? (A buszjegy oda-vissza útra érvényes)…….…….....................….….EN: Before the race we will start buses for accompanists who are not participating in the event. They can go up to the start with these buses, and also come back to Tusnad after the race together with the runners. Would you like to buy bus tickets for your accompanists? If yes, how many? (Bus tickets are valid for both ways.)

{{ 'REQUIRED' | translate }}

RO: Dacă însoțitorii se deplasează la linia de sosire cu mașinile personale îi rugăm să pornească înainte de start și să circule în permanență înaintea alergătorilor. Să nu te însoțească cu mașina deoarece astfel îngreunează concursul celorlalți particianți. Să fiți prudenți! Mulțumim. ...........HU: Ha lesznek kísérőid, de nem busszal, hanem kocsival mennek fel a célba, mindenképp a rajt előtt induljanak el, és végig a mezőny előtt haladjanak! Kocsival ne kísérjenek téged, mert ezzel a többiek versenyzését nehezítenék meg. Legyetek tekintettel egymásra! Köszönjük. ……………..EN: If your accompanists are going to travel by car, they should leave before the start of the race, and should drive before the runners. They should not accompany you during the race, because if they do they would disturb the other runners. Please pay attention to your fellow runners! Thank you.

{{ 'REQUIRED' | translate }}

3 € + 0,15 € Athlinks handling fee ........................................ RO: Magneți metalice rotunde Tușnad Maraton. Diametru:58mm. Partea din spate a magnetului se poate folosi ca deschizător de sticle. .........................................HU: Fémből készült, kerek Tusnád Maraton hűtőmágnes. Átmérő: 58 mm. A mágnes hátsó oldala egyben sörnyitó is.....................................EN: Round Tusnad Marathon fridge magnet made out of metal. Diameter: 58 mm. Back side of the magnet is a bottle opener.

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

2 € + 0,1 € Athlinks handling fee ........................................ RO: Sticker auto Tușnad Maraton. Există două tipuri de grafice. Diametru: 10 cm...........................................HU: Autós matrica. Két fajta grafikával. Átmérő: 10 cm......................................EN: Car sticker. Two different graphics to choose from. Diameter: 10 cm.

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

30 € + 1,42 € Athlinks handling fee....................................RO: Hanorac Tusnad Maraton. Material: 50% bumbac - 50% poliester. Se spală la 40 grade în mașina de spălat. Culoare: gri, interiorul la gluga fiind negru. (excepție mărimea XS, unde și interiorul glugii este gri). .........................................HU: Tusnád Maraton kapucnis pulóver. Anyag: 50% pamut - 50% poliészter. 40 fokon, mosógépben mosható. Szín: szürke, kapucni belseje fekete. (kivéve az XS-es méret ahol a kapucni belseje is szürke). ........................................EN: Tusnad Marathon hoodie. Fabric: 50% cotton - 50% polyester. Washable at washingmachine in 40 Celsius. Color: grey, inside of the hoodie black. (expect the XS, where the inside color of the hoodie is grey too.)

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

18 € + 0,85 € Atthlinks handling fee...................................RO: Prosop Tusnad Maraton. Culoare: roșu, albastru, verde cu alb brodat sigla Tusand Maraton. Dimensiune: 70x140 cm. Material: 100% bumbac, 450 g/m2, fire de calitate premium...................................HU: Tusnád Maraton törülköző. Szín: piros, kék, vagy zöld, fehér hímzett Tusnád Maraton logóval. Méret: 70 x 140 cm. Anyag: 100 % pamut, 450 g/m2, prémium minőségű fonal...................................EN: Tusnad Marathon towel. Colour: paprika red, marine blue, lime with white embroidered Tusnad Marathon logo. Size: 70 x 140 cm. Fabric: 100% cotton, 450 gsm, premium single yarn.

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

9 € + 0,43 € Athlinks handling fee................................RO: Sac sport Tusnad Maraton (11 litri, dimensiune: 33x45 cm). Culoare: lime, Material: 100% bumbac. ...............................HU: Tusnád Maraton tornazsák (11 literes, mérete: 33x45 cm) Színe: lime, Anyaga: 100% pamut. ................................EN: Tusnad Marathon sport sack (11 litre, size: 33x45 cm) Colour: lime, Fabric: 100% cotton.
9 € + 0,43 € Athlinks handling fee

{{ 'COUPON-APPLIED' | translate }}

{{ 'INVALID-COUPON' | translate }}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'PAYMENT-ERROR' | translate}}

{{paymentErrors.message}}

 • {{error}}
 • {{errValue}}

{{ 'CORRECT_ERRORS_FOR_ENTRY' | translate }}

{{ 'COMPLETE_REGISTRATION_FOR_ENTRIES' | translate}}

{{entry.name | translateIf:entry.translate}}

{{ 'EDIT' | translate }} (errors)

{{item.name | translateIf:item.translate}} :

{{item.price | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'SUBTOTAL' | translate}} : {{cart.subtotal | currency:"€":currency.decimal}}
{{customFee.description}} : {{customFee.price | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'PROCESSING_FEE' | translate }} : {{cart.fee | currency:"€":currency.decimal}}
{{!cart.hasLottery ? ('TOTAL'|translate) : ('TOTAL_CHARGE_AT_CHECKOUT'|translate)}} : {{cart.total | currency:"€": currency.decimal}}

{{item.name | translateIf:item.translate}} :

{{item.price | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'SUBTOTAL' | translate}} : {{cart.subtotalLottery | currency:"€": currency.decimal}}
{{customFee.description}} : {{customFee.price | currency:"€": currency.decimal}}
{{ 'PROCESSING_FEE' | translate }} : {{cart.lotteryFee | currency:"€": currency.decimal}}
{{ 'TOTAL_CHARGE_IF_SELECTED' | translate}} : {{cart.lotteryTotal | currency:"€": currency.decimal}}
{{ 'IF_SELECTED_CHECKOUT' | translate:cart}}

{{ 'PAYMENT-ERROR' | translate}}

{{paymentErrors.message}}

 • {{error}}
 • {{errValue}}
{{ 'NO-PAYMENT-REQUIRED' | translate }}
{{ 'MASTERPASS-TAGLINE' | translate }}

{{ 'MASTERPASS-HEADLINE' | translate }}

{{ 'MASTERPASS-DESCRIPTION' | translate }}


{{ 'OR' | translate }}

{{ 'NAME-ON-CARD' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'PAYMENT-NAME-MIN-LENGTH' | translate }}

{{ 'CARD-NUMBER' | translate }}
{{ 'EXPIRATION' | translate }}
{{ 'SECURITY-CODE' | translate }}
{{ 'POSTAL-CODE' | translate }}
{{ 'CARD-NUMBER' | translate }}
{{ 'EXPIRATION' | translate }}
{{ 'SECURITY-CODE' | translate }}
{{ 'POSTAL-CODE' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'NAME-ON-CARD' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'PAYMENT-NAME-MIN-LENGTH' | translate }}

{{ 'CARD-NUMBER' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'INVALID-CREDIT-CARD-NUMBER' | translate }}

{{ 'EXPIRATION' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'INVALID-EXPIRATION-DATE' | translate }}

{{ 'SECURITY-CODE' | translate }} (CSC/CVC/CVV)

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'INVALID-SECURITY-CODE' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'PAYMENT-INFORMATION-MESSAGE' | translate }}{{crowdriseTeam.entryName}} Charity Event Fundraising on Crowdrise

{{crowdriseTeam.entryName}}: {{crowdriseTeam.msg}} (Crowdrise error)

The internet browser you are using to access this registration form is not supported. Please upgrade your browser or register on your mobile device.
Scan this QR Code with your mobile device to load the mobile registration form.
Event registration link